Betingelser & vilkår

Vilkår for bruk av Aroma Sense Norge
Dette nettstedet eies og drives av Lumba AS. Din tilgang til bruk av Aroma Sense Norge er utelukkende underlagt disse vilkårene. Du vil ikke bruke nettstedet til ethvert formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet aksepterer du fullstendig vilkårene og betingelsene i denne kunngjøringen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.

Betaling
Alle betalinger gjøres teknisk med ePay som kortinnehaver. På aromasense.no kan du betale med (Visa-kort og Mastercard, Vipps). Alle betalingskort og kortgebyrer er inkludert i prisen og er dermed av Aroma Sense Norway. Betaling for varer kjøpt hos Aroma Sense Norway kan kun gjøres med kredittkort. Beløpet vil heves først på kortet ditt når varene sendes fra aromasense.no Du kan aldri trekke ut et større beløp enn du har godkjent på kjøpstidspunktet.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Prisene er daglige priser. Når du handler med aromasense.no, inngås avtaler på norsk.

Bestilling Godkjenning
Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere enhver bestilling av en eller annen grunn. For enkelhets skyld blir du ikke belastet før betalingsmåten din er godkjent, bestillingsinformasjonen er bekreftet for nøyaktighet og bestillingen din sendes (unntatt PayPal-konto som belastes når du bestiller bestillingen, ikke når bestillingen er sendt ). Enkelte situasjoner som kan føre til at bestillingen blir kansellert inkluderer begrensninger på mengder som er tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjon, eller problemer som er identifisert av vår kreditt- og svindelavviksavdeling. Vi kan også kreve ytterligere verifikasjoner eller informasjon før du aksepterer noen ordre. Vi vil kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din er kansellert, eller hvis det er nødvendig med ytterligere opplysninger for å godta bestillingen. Hvis bestillingen din er kansellert etter at kredittkortet ditt (eller en annen betalingskonto) er belastet, vil vi gi en kreditt til kredittkortet ditt (eller annen gyldig betalingskonto) i beløpet.

Kvantitetsgrenser og forhandler salg
Lumba AS forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å begrense antall varer som er kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan gjelde for ordre som er plassert med samme konto, samme kredittkort, og også til bestillinger som bruker samme faktura og / eller fraktadresse. Vi vil gi beskjed til kunden om slike grenser skal benyttes. Vær oppmerksom på at visse bestillinger utgjør feil bruk av Lumba AS. og dens tjenester. Lumba AS forbeholder seg også rett til, etter eget skjønn, å forby salg til forhandlere eller forhandlere.

Avgang og avgang (RETURNS)
Aroma Sense Norge gir rett til å trekke tilbake lovfestet rettssak 14 dager. Fristen gjelder fra dagen du mottar varene.

Hvis du vil avbryte og returnere en eller flere varer, vennligst informer oss om kansellering / retur på telefon: (+47) 456 12 500 (hverdager 12:30 til 15:00) eller via e-post kundeservice@lumba.no, som vi svarer på innen 24 timer i hverdagen.

Du kan ikke angre ved å bare nekte kvittering av varene med mindre du har gitt oss et klart varsel på dette på telefon: 456 12 500 (hverdager 12:30 til 15:00) eller via e-post kundeservice@lumba.no

Hvis produktet er forseglet, noe som kan skyldes helse eller hygiene, er det ingen kansellering og retur hvis tetningen er brutt etter levering.

GARANTI
Aroma Sense Norge gir deg lovfestet garanti i 24 måneder fra levering. Dette betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslaget i prisen, avhengig av den spesifikke situasjonen. Det er selvsagt et krav at klagen er berettiget, og at feilen ikke har oppstått på grunn av feil bruk av produktet eller annen skadevirkende oppførsel. Merk at for varer med begrenset levetid, er kravet også begrenset.

Råd
Innholdet på Aroma Sense Norge nettstedet utgjør ikke råd og bør ikke påberopes i å lage eller avstå fra å ta noen avgjørelse.

Endring av bruk
Lumba AS. forbeholder seg retten til: å endre eller fjerne (midlertidig eller permanent) Nettstedet eller deler av det uten varsel, og du bekrefter at Lumba AS skal ikke være ansvarlig for deg for enhver slik endring eller fjerning og endring av disse vilkårene og betingelsene når som helst, og din fortsatte bruk av nettstedet etter eventuelle endringer skal anses som din aksept for slik endring.

Lenker til tredjeparts nettsteder
Aroma Sense Norge nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som er kontrollert og vedlikeholdt av andre. Enhver kobling til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder, og du anerkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.

Opphavsrett
Alle opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter på nettstedet og dets innhold (inkludert, uten begrensning, nettsteddesign, tekst, grafikk og all programvare og kildekoder knyttet til nettstedet) eies av eller Lumba AS lisensiert til Aroma Sense Norge eller på annen måte brukt av Aroma Sense Norge som tillatt etter lov. Ved tilgang til nettstedet godkjenner du at du kun vil få tilgang til innholdet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen av innholdet kan lastes ned, kopieres, reproduseres, overføres, lagres, selges eller distribueres uten skriftlig samtykke fra rettighetshaveren. Dette utelukker ikke nedlasting, kopiering og / eller utskrift av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
Nettstedet er gitt på en AS og AS tilgjengelig, uten representasjon eller påtegning, og uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, ikke-overtredelse , kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet. I den utstrekning loven tillater, Lumba AS. vil ikke være ansvarlig for eventuelle indirekte eller følgeskader eller tap (herunder, uten begrensning, tap av forretninger, muligheter, data, fortjeneste) som skyldes eller i forbindelse med bruken av nettstedet. Lumba AS. gir ingen garanti for at funksjonaliteten til nettsiden vil være uavbrutt eller feilfri, at feilene vil bli korrigert, eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller noe annet som kan være skadelig eller destruktiv. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes slik at det utelukkes eller begrenses ansvaret for Lumba AS. for død eller personskade som følge av uaktsomheten hos Lumba AS eller dets ansatte eller agenter.

Indemnity
Du samtykker i å frigi og holde Lumba AS og dets ansatte og agenter ufarlig fra og mot alle forpliktelser, advokatsalærer, skader, tap, kostnader og andre utgifter i forbindelse med eventuelle krav eller tiltak oppført mot Lumba AS som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene og betingelsene eller andre forpliktelser som følge av bruken av denne nettsiden.

Severance
Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene skulle være ugyldige, ulovlige eller uopprettelige av en hvilken som helst grunn av en kompetent domstol, skal slike vilkår eller betingelser skilles og de resterende vilkårene overlever og forblir fullstendige og har full virkning og Fortsett å være bindende og håndheves.

Gjeldende lov
Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med loven i Norge, og du sender herved til den eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene.

Generell
Uautorisert tilgang, endring eller endring av informasjon, eller forstyrrelse av tilgjengeligheten av eller tilgang til denne nettsiden, er strengt forbudt. Lumba AS forbeholder seg alle juridiske rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige. Enkelte områder eller sider på dette nettstedet kan inneholde flere eller forskjellige vilkår knyttet til bruken av denne nettsiden. I tilfelle konflikt mellom slike vilkår og disse bruksvilkårene skal disse spesifikke vilkårene kontrolleres.

Kontakt oss for ytterligere informasjon på
kundeservice@lumba.no
Alle rettigheter reservert.